«Наступательные действия продолжатся». Медведев раскрыл сценарий конфликта в случае отказа Киева от предложений Путина

1 min


345

Original source: https://lenta.ru/news/2024/06/18/nastupatelnye-deystviya-prodolzhatsya-medvedev-raskryl-stsenariy-konflikta-v-sluchae-otkaza-kieva-ot-predlozheniy-putina/